+48 695 746 408 biuro@investio.pl
Strona Informacyjna Grupy Mentoringowej - Marzec 2018
Najważniejsze informacje dla uczestników Grupy Mentoringowej - linki, kalendarz i kontakt.

Kontakt do Bartka (tylko pytania merytoryczne): bartek@investio.pl

Kontakt w sprawach technicznych: biuro@investio.pl

Jeżeli chcesz skontaktować się z innymi uczestnikami, korzystaj ze Stefy Premium lub maila: studenci@investio.pl

 

 

Zobacz kalendarz całej GrupyLinki do poszczególnych spotkań
<table width="100%"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tbody style="vertical-align: top;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr style="text-align: center;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><th valign="top" align="center">Poniedziałek</th><!-- [et_pb_line_break_holder] --><th valign="top" align="center">Wtorek</th><!-- [et_pb_line_break_holder] --><th valign="top" align="center">Środa</th><!-- [et_pb_line_break_holder] --><th valign="top" align="center">Czwartek</th><!-- [et_pb_line_break_holder] --><th valign="top" align="center">Piątek</th><!-- [et_pb_line_break_holder] --><th valign="top" align="center">Sobota</th><!-- [et_pb_line_break_holder] --><th valign="top" align="center">Niedziela</th><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr style="height: 25px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td colspan="7" style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%; text-align:center" valign="top">Marzec 2017</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr style="height: 100px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top" bgcolor="#AAAAAA"></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top" bgcolor="#AAAAAA"></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top" bgcolor="#AAAAAA"></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top">01</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top">02</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top">03</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">04</span></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr style="height: 100px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">05</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><strong>20:00 Spotkanie #1 edukacyjne</strong></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">06</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>11:00 Analiza rynku i zawartych zleceń</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">07</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">08</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>11:00 Analiza rynku i zawartych zleceń</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">09</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>17:00 Analiza długoterminowych trendów</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">10</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">11</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr style="height: 100px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">12</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><strong>20:00 Spotkanie #2 edukacyjne</strong></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">13</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>11:00 Analiza rynku i zawartych zleceń</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">14</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">15</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>11:00 Analiza rynku i zawartych zleceń</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">16</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>17:00 Analiza długoterminowych trendów</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">17</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">18</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr style="height: 100px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">19</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><strong>20:00 Spotkanie #3 edukacyjne</strong></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">20</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p>11:00 Analiza rynku i zawartych zleceń</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">21</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">22</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p>11:00 Analiza rynku i zawartych zleceń</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">23</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p>17:00 Analiza długoterminowych trendów</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">24</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">25</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr style="height: 100px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><p style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">26 </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><strong>20:00 Spotkanie #4 edukacyjne</strong></p></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">27</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>11:00 Analiza rynku i zawartych zleceń</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><p>28</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">29</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>11:00 Analiza rynku i zawartych zleceń</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">30</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p>17:00 Analiza długoterminowych trendów</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">31</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td valign="top" bgcolor="#AAAAAA" style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%"></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr style="height: 25px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td colspan="7" style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%; text-align:center" valign="top">Kwiecień 2017</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr style="height: 100px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top" bgcolor="#AAAAAA"></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top" bgcolor="#AAAAAA"></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td valign="top" bgcolor="#AAAAAA" style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%"></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td valign="top" bgcolor="#AAAAAA" style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%"></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td valign="top" bgcolor="#AAAAAA" style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%"></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td valign="top" bgcolor="#AAAAAA" style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%"></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%" valign="top"><p style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px; color: #970002">01</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p style=" color: #970002"><strong>Święta Wielkanocne</strong></p></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr style="height: 100px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><p style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px; color: #970002">02 </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p style=" color: #970002"><strong>Święta Wielkanocne</strong></p></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px; color: #970002">03</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p style=" color: #970002"><strong>Święta Wielkanocne</strong></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">04</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><strong>20:00 Spotkanie #5 edukacyjne</strong></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">05</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>11:00 Analiza rynku i zawartych zleceń</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">06</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p>17:00 Analiza długoterminowych trendów</p></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">07</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">08</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr style="height: 100px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">09</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><strong>20:00 Spotkanie #6 edukacyjne</strong></p></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">10</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p>11:00 Analiza rynku i zawartych zleceń</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">11</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p> </p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">12</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p>11:00 Analiza rynku i zawartych zleceń</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">13</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p>17:00 Analiza długoterminowych trendów</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">14</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">15</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr style="height: 100px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">16</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><strong>20:00 Spotkanie #7 edukacyjne</strong></p></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">17</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p>11:00 Analiza rynku i zawartych zleceń</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">18</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">19</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p>11:00 Analiza rynku i zawartych zleceń</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">20</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p>17:00 Analiza długoterminowych trendów</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">21</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">22</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr style="height: 100px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">23</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p><strong>20:00 Spotkanie #8 edukacyjne</strong></p></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">24</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p>11:00 Analiza rynku i zawartych zleceń</p></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">25</span></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">26</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p>11:00 Analiza rynku i zawartych zleceń</p></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top">27</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top">28</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top">29</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr style="height: 100px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%" valign="top"><span style="font-size: 18px; margin: 0; padding-bottom: 5px; padding-right: 5px;">30</span></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td valign="top" bgcolor="#aaaaaa" style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%"></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td valign="top" bgcolor="#aaaaaa" style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%"></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td valign="top" bgcolor="#aaaaaa" style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 12.5%"></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top" bgcolor="#aaaaaa"></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top" bgcolor="#aaaaaa"></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="border: 1px grey solid; padding: 10px 10px 10px 10px; width: 15%" valign="top" bgcolor="#AAAAAA"></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tbody></table>

Spotkania przy rynku

Spotkania na żywo odbywają się:

  • we wtorki oraz czwartki o godz. 11:00
  • w piątki o godz. 17:00

W celu uczestniczenia w spotkaniu na żywo należy zalogować się do Strefy Premium (tutaj: https://investio.pl/strefa-premium) i skorzystać z okna do logowania po prawej stronie:

Nagrania ze spotkań trafiają do zakładki „Cykle”, do podkategorii „Strefa Premium – 2018 – materiały„, masz do niej dostęp tak długo jak trwa Twój dostęp do Strefy Premium.

Spotkania wtorkowe i czwartkowe umieszczane są zazwyczaj do godz. 14:00 tego samego dnia.

Natomiast piątkowe podsumowanie tygodnia najpóźniej w sobotę rano.

Spotkania edukacyjne

Spotkanie #1 – Wprowadzenie do strategii

Podczas pierwszego spotkania grupy mentoringowej, Bartek Śledź prezentuje wprowadzenie do strategii oraz jej główne założenia.

Spotkanie #2 – Układ korony w praktyce

Drugie spotkanie poświęcone zostało na szczegółowe omówienie układu korony. Bartek Śledź prezentuje praktyczne zastosowanie startegii w kontekście układów korekcyjnych.

Spotkanie #3 – Układ kontynuacji trendu

Trzecie spotkanie zostało poświęcone układom kontynuacji trendu, czyli dwóm wersjom Układu Pokazu Siły oraz Zasadzie Zmiany Biegunów (ZZB).

Spotkanie #4 – formacje odwrócenia trendu długo i krótkoterminowego

Podczas czwartego spotkania omówiono formację odwrócenia trendów długoterminowych takie jak filiżanka, spodek, formacja in-out. Przedstawiono również zasadę zmiany biegunów w praktyce.

Spotkanie #5 – Trading plan i elementy zarządzania kapitałem

Czy aby na pewno, za Twoje błędy odpowiada psychologia? Często to właśnie brak planu i zarządzania kapitałem jest największym problemem traderów! Dlatego o tym mówimy na piątym spotkaniu.

Spotkanie #6 – Krótkoterminowe zmiany trendu

Podczas szóstego spotkania skupiliśmy się na doprecyzowaniu niuansów, które sprawiały kłopot podczas poprzednich spotkań. Mowa była także o intraday’owych zmianach kierunku ruchów.

Spotkanie #7 – Najczęstsze błędy

Podczas siódmego spotkania omówione zostały najczęstsze błędy oraz bardziej miękkie aspekty strategii, takie jak handel w nocy czy wybieranie korekt, w które warto inwestować.

Spotkanie #8 – Zarządzanie kapitałem w ujęciu praktycznym

Ostatnie spotkanie poświęcone zostało praktycznemu zarządzaniu kapitałem.